Historie tetování v Česku

03.07.2023

Tetování je umělecká praxe, jejíž kořeny jsou několik tisíc let staré. V tomto článku se zaměříme na historii tetování u nás. 

Nejstarší historie

První zmínky o tetování v českých zemích pocházejí z druhého století našeho letopočtu, kdy římský historik Tacitus popsal, že Germáni (kteří tehdy obývali část českého území) měli na tělech tetování. Je ale dost pravděpodobné, že tetovaní jedinci se pohybovali po našem území již mnohem dříve (někteří historikové hovoří i o období mladší době železné.) Jen je příliš málo průkazných informací, protože se většina těl, na kterých by mohlo být tetování zachováno, nedochovala. Česká republika však leží ve střední Evropě, ve které byla objevena mumie Ötziho (potetovaného muže z doby měděné – což je víc jak 3 tisíce let př.n.l.). 

Skutečný rozvoj tetování v Česku nastal až ve 20. století

V průběhu 20. století bylo tetování v Československu považováno za symbol rebelie. Často se spojovalo s kriminalitou a vězením a vyznačovalo se nízkou kvalitou, která se odrážela od používání necertifikovaných barev i tetovacích nástrojů. Přestože jej většinová společnost vnímala negativně, začali se postupně objevovaly první tatéři a tatérky bez kriminální minulosti, kteří tetovali nejprve v tajnosti –  jejich "studia" se nacházela často ve sklepích, nebo v soukromých bytech. Tito tatéři byli převážně samouky, v lepším případě nacházeli inspiraci v zahraničí, pokud se jim poštěstilo vycestovat někam, kde byla tatérská kultura už o poznání dál. 

Až po pádu komunismu v roce 1989 začala v Česku kultura tetování procházet velkou proměnou. Tetování přestalo být spojováno pouze s kriminalitou a začalo se stávat spíše uměleckým projevem a formou sebeprezentace. Tetování se stalo oblíbeným výrazem individuality a osobního stylu. Navíc díky legalitě postupně neuvěřitelně stoupla míra bezpečnosti a hygieny dodržované v tetovacích studiích.

V průběhu 90. let a na začátku 21. století začaly vznikat nové profesionální tetovací studia po celé České republice. Tetování se od té doby stává stále více populárnějším a rozšířilo se tak i do různých vrstev společnosti.

Tetování dnes

Dnešní tetovací scéna v Česku je plná talentovaných umělců, kteří vytvářejí jedinečná a kvalitní díla za pomocí nejrůznějších uměleckých stylů i technik. Tetování je dnes vnímáno jako forma sebeprezentace, sebepoznání i uměleckého projevu. Je oproti minulosti v podstatě zcela bezpečné, protože tatéři dnes používají výhradně certifikované (často přímo jednorázové pomůcky), jejichž sterilita a zdravotní nezávadnost je kontrolována a regulována EU.